Wiki » History » Version 16

Maeva Garcia, 10/17/2017 02:34 PM

1 2 Maeva Garcia
h1. Pepper range ses affaires
2 1 Maeva Garcia
3 16 Maeva Garcia
4 16 Maeva Garcia
h1. Cahier des charges 
5 16 Maeva Garcia
6 16 Maeva Garcia
[[Cahier des charges]]
7 16 Maeva Garcia
8 16 Maeva Garcia
9 16 Maeva Garcia
10 11 Maeva Garcia
h2. Etude du Robot
11 11 Maeva Garcia
12 11 Maeva Garcia
[[Le Robot Pepper]]
13 11 Maeva Garcia
14 12 Maeva Garcia
h2. Aménagement de la zone Pepper
15 12 Maeva Garcia
16 12 Maeva Garcia
[[La Zone Pepper]]
17 12 Maeva Garcia
18 14 Maeva Garcia
h2. Outils de développement
19 13 Maeva Garcia
20 1 Maeva Garcia
[[Choix de l'outil de développement]]
21 14 Maeva Garcia
22 14 Maeva Garcia
h2. Saisie d'objet
23 14 Maeva Garcia
24 14 Maeva Garcia
[[Saisie d'objet]]
25 14 Maeva Garcia
26 14 Maeva Garcia
h2. Reconnaissance d'objet et choix des objets
27 14 Maeva Garcia
28 14 Maeva Garcia
[[Choix des objets]]
29 14 Maeva Garcia
30 14 Maeva Garcia
[[Reconnaissance d'objets]]
31 14 Maeva Garcia
32 13 Maeva Garcia
h2. Locomotion autonome
33 1 Maeva Garcia
34 1 Maeva Garcia
[[Locomotion autonome]]
35 10 Maeva Garcia
36 10 Maeva Garcia
37 10 Maeva Garcia
h2. Schéma fonctionnel :
38 10 Maeva Garcia
39 10 Maeva Garcia
[[Schéma fonctionnel]]